Vereniging SchuldHulpMaatje NL

SchuldHulpMaatje administratieSchuldHulpMaatje is een landelijk netwerk van lokale vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligers van deze lokale organisaties helpen mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Het vrijwilligersnetwerk is een initiatief van de kerken en kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). Iedereen die voor hulp aanklopt wordt geholpen. Dit ongeacht geloof, ras of levensovertuiging.

Een SchuldHulpMaatje is een professioneel getrainde en gecertificeerde vrijwilliger die hiervoor ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet overleggen. Een maatje verleent zijn diensten gratis en doet zijn werk uit betrokkenheid met zijn medemens.

Het maatje helpt mensen bij het orde op brengen van hun administratie en financiën, maar hij neemt niet de plaats in van professionele hulpverlening van Sociale Diensten of bureaus voor schuldhulp. Wel biedt hij ondersteuning en kiest daarbij voor een structurele aanpak. Geen symptoombestrijding, maar hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn. Dat betekent dat een maatje niet alleen helpt om orde op zaken te stellen, maar ook leert hoe je een financieel gezond leven kunt leiden.

SchuldHulpMaatje voorziet in een behoefte. Na de start in 2010 is SchuldHulpMaatje eind 2022 in 151 burgerlijke gemeenten met in totaal bijna 3.100 vrijwilligers actief.

Kijk voor meer informatie op www.schuldhulpmaatje.nl